Badanie żywej kropli krwi

Badanie żywej kropli krwi

Zapoznaj się z nowoczesną techniką badawczą służąca ocenie zdolności organizmu do utrzymania wewnętrznej stabilności, zwanej homeostazą. Początki stosowania tej metody datuje się na początek ubiegłego stulecia, kiedy w obrazie mikroskopowym obserwowano krew pod kątem...